Bondex Origin là gì? BNDX token của Bondex Origin khi nào lên sàn?

Bondex Origin là một hệ sinh thái được xây dựng để hỗ trợ phát triển[...]