Úp sọt là gì trên thị trường tiền điện tử, cách tránh như thế nào?

Tiền điện tử là một thị trường đầy biến động, sự “biến động” của nó[...]