Thêm mạng Fantom vào Metamask đơn giản không, thực hiện thế nào?

Quá trình kết hợp ví Metamask cùng với hệ sinh thái Fantom là điểm cộng[...]