Matrix Chain là gì? Matrix Chain lừa đảo người dùng không?

Matrix Chain không phải là mô hình đầu tiên và duy nhất trên thị trường[...]