Dự án RUNE (THORchain) và RUNE token tương lai thế nào?

Dự án RUNE (THORchain) đã đem đến những cải tiến vượt bậc trong công nghệ[...]