Mainnet là gì? Vai trò của Mainnet trong dự án tiền điện tử

Mainnet là một hoạt động khó có thể thiếu trong giai đoạn đầu trong một[...]