PulseChain là gì? Blockchain Layer 1 của Ethereum có gì mong đợi?

Nếu bạn hứng thú với một dự án blockchain Layer mới thì PulseChain chính là[...]