Stonk meme là gì? Meme Stonk trong chứng khoán có ý nghĩa gì?

Stonk meme xuất hiện lần đầu tiên vào khá lâu trước đây trên mạng xã[...]