Các công cụ săn Airdrop và Whitelist là gì? Sử dụng công cụ nào?

Airdrop lẫn Whitelist đều là các sự kiện và hành động thúc đẩy mở rộng[...]