Cổ đông là gì? Phân loại cổ đông trong các công ty cổ phần

Nếu các bạn đã từng và đang chơi chứng khoán, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến hai từ “cổ đông”. Cổ đông chính là chỉ về những cá nhân hoặc là những tổ chức đang giữ quyền được sở hữu tất cả cổ phần (vốn góp). Hoặc là một phần của một công ty cổ phần nào đó. Và chứng chỉ để mà xác nhận được quyền có được những cổ phần này hay thường được gọi là cổ phiếu (một loại chứng khoán). Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này về khái niệm cổ đông là gì? Quyền hạn của những loại cổ đông này ra sao? Được phân thành những loại nào?

Khái niệm cổ đông là gì?

Khái niệm cổ đông
Số lượng CĐ tối thiểu của một công ty Cổ phần sẽ được quy định là 3 người

Cổ đông (CĐ) là khái niệm chỉ về thành viên, thành viên này có thể là cá nhân, hoặc có thể là một tổ chức. Cổ phần của một Công ty cụ thể nào đó sẽ được những thành viên này sở hữu được. Số lượng cổ phần mà CĐ nắm giữ của công ty có thể là một phần hoặc là toàn bộ. Trong một công ty cổ phần, số lượng CĐ tối thiểu của công ty đó sẽ là 3 người. Còn mức quy định tối đa bao nhiêu CĐ là không có giới hạn.

>>>Có thể bạn sẽ quan tâm:

Những quyền hạn

– Thông qua những người đại diện, những cổ đông sẽ có thể có được quyền được bỏ phiếu. Những người đại diện này sẽ được cổ đông ủy quyền cho một cách hợp pháp để có thể bỏ phiếu quyết định được các vấn đề mang tính quan trọng trong công ty cổ phẩn như là: Đường lối của công ty, những chiến lược được thực hiện trong quá trình kinh doanh,… .

– Quyền được nhận các cổ tức, những cổ tức này đến từ những lợi nhuận của công ty, nhận được phần tài sản có giá trị còn lại khi công ty rơi vào tình trạng giải thể hoặc là phá sản,… .

– Quyền được tự do lựa chọn mua thêm cổ phần của công ty, nếu trong tương lai công ty thực hiện việc tăng lên vốn điều lệ, hoặc là công ty sẽ chuyển đổi những cổ phần ưu đãi trở thành cổ phần thường,… .

– Quyền có khả năng được chuyển nhượng số cổ phần mình đang nắm giữ, tuy nhiên có một số những cổ đông như CĐ sáng lập,…sẽ bị một số những điều kiện hạn chế đi quyền thực hiện của họ.

Các loại cổ đông

Chúng tôi vừa trình bày cho các bạn biết được khái niệm CĐ là gì? Những quyền hạn của CĐ, vậy cổ đông có mấy loại?

Cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập
Đây là CĐ sở hữu được một ít cổ phần dạng phổ thông

Đây là cổ đông sở hữu được một ít cổ phần dạng phổ thông. Công ty sẽ đưa ra một danh sách bao gồm những CĐ sáng lập. Và họ sẽ ký tên vào danh sách này. CĐ sáng lập, họ là những người ở thời điểm ban đầu đã tự đứng ra để góp vốn giúp cho việc thành lập của công ty cổ phần đó. Họ còn là những người có được những cổ phần dạng phổ thông “đầu tiên” trong một công ty cổ phần nào đó.

Một công ty cổ phần phải có số lượng ít nhất là ba cổ đông sáng lập. Và những CĐ sáng lập họ phải cùng mua ít nhất là 20 phần trăm. 20% này thuộc tổng số cổ phần phổ thông được công ty chào bán.

Cổ đông phổ thông

Đúng như tên gọi, những cổ đông phổ thông chính là những người mua những cổ phần mang tính phổ thông. Họ được quyền tự do có thể chuyển nhượng đi cổ phần. Trừ đi trường hợp việc chuyển nhượng đi cổ phần mang tính phổ thông của CĐ sáng lập bị hạn chế lại trong thời gian 3 năm sau khi công ty được thành lập.

Những CĐ phổ thông sẽ có được những quyền sau: Được tham dự tại Đại hội đồng CĐ của công ty và được quyền phát biểu tại Đại hội, quyền được cổ tức, sẽ được ưu tiên để mua những cổ phần, được có quyền tiếp cận những thông tin, và còn nhiều quyền hạn khác,… .

Cổ đông ưu đãi

Khác với hai loại trên, CĐ ưu đãi được chia thành những loại sau:

Cổ đông ưu đãi biểu quyết

Đây là cổ đông được sở hữu những cổ phần ưu đãi mang tính biểu quyết. Những số phiếu biểu quyết mà những cổ phần ưu đãi này có thể sở hữu được so với những cổ phần mang tính phổ thông sẽ có được số lượng nhiều hơn. Những CĐ biểu quyết này sẽ được quyền biểu quyết ý kiến của mình về những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng CĐ của công ty.

Cổ đông ưu đãi cổ tức

Cổ đông ưu đãi cổ tức
Đây là CĐ đang có được những cổ phần được trả cổ tức với mức khá là cao

Đây là CĐ đang có được những cổ phần được trả cổ tức với mức khá là cao hơn so với mức cổ tức của những cổ phần mang tính phổ thông. Hoặc là cao hơn so với mức ổn định hàng năm.

Cổ đông ưu đãi hoàn lại

Đây là cổ đông đang có được cổ phần. Những cổ phần này sẽ được công ty hoàn lại phần vốn đã góp. Việc hoàn lại này sẽ được thực hiện tùy theo yêu cầu của người đang sở hữu. Hoặc là theo những điều kiện đã được ghi, việc ghi chép này sẽ được ghi tại cổ phiếu, cổ phiếu này là cổ phiếu của cổ phần ưu đãi mang tính hoàn lại.

Lời kết

Hy vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ biết được cổ đông là gì. Và quyền hạn của các loại CĐ, các loại CĐ thường gặp trong công ty cổ phần. Nói cho dễ hiểu hơn, khi bạn có được số cổ phiếu của một công ty cổ phần nào đó. Bạn sẽ được gọi là cổ đông. Khi bạn đầu tư vào chứng khoán hoặc cổ phiếu, thì bạn cần nắm rõ được những quyền hạn của CĐ. Nắm rõ được những quyền lợi của mình, bạn sẽ không bị vướng vào những thiệt thòi không đáng có. Chúc các bạn đạt được những kết quả tốt đẹp trong quá trình đầu tư của mình nhé.

Thông tin được tổng hợp bởi: chuyengiatienao.com